Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության համակարգ
Էլեկտրոնային քվեարկություն չկա